Rovnání okrajů Prostěojov

Hlavní klient firmy si dodává vlastní materiál, který je následně potlačen a expedován na další zpracování. Postupem doby se dodávaný materiál technologicky měnil, což znamenalo komplikace s udržením dráhy materiálu a tvarem výsledné role. Tyto komplikace dělaly následně problémy při dalším zpracování a častokrát byly dodávané role reklamovány a vráceny.

Realizace:listopad 2017
Lokace:Česká republika

Ve firmě se proto rozhodli před návin nainstalovat zařízení na rovnání okrajů od společnosti RE. Zařízení funguje jako otočný rám s posuvným pohonem, dvojicí převáděcích válečků a senzorem pro snímání polohy okraje. V tomto případě ultrazvukový senzor (pro průhlednou fólii) proporcionálně snímá okraj materiálu a pomocí natáčení rámu vždy dorovnává materiál na žádanou pozici.

Instalace proběhla po konzultaci technika firmy Golpretech a návrhu umístění. V tomto případě se změnila pozice jednoho vodícího válečku, aby byla zaručena 90° vstupní a výstupní dráha materiálu ze zařízení.

Ultrazvukový senzor je nainstalován na čtvercové hliníkové konzole, která umožňuje jeho posunutí v případě, že se změní šířka zpracovávaného materiálu. Pro jiné materiály jsou k dispozici také infračervené senzory a senzory na principu kamery, které dokážou snímat kontrast nebo sledovat předtištěnou čáru.

Pomocí nainstalovaného zařízení se podařilo výrazně zlepšit kvalitu navíjené role. Jako test byla na odzkoušení převinutá předtím navinutá role. Na obrázku můžete vidět roli, která byla navinuta bez použití systému. Tuto roli jsme umístili ještě jednou na odvin a navinuli pomocí zařízení na rovnání okrajů.

Kontaktujte specialistu

Adrian Olah

Obchodní manažer pro Českou republiku

Štefan Balázs

Obchodní manažer pro Slovensko

Nebo nám na sebe zanechte kontakt

Rychlý kontakt