Projděte potrfolio našich produktů | Golpretech

Systémy na rovnání okrajů

Systémy na vyrovnávání okrajů zajistí, aby do procesu šel pás materiálu vždy správně zarovnán, nebo aby byla role navinuta s rovným okrajem. Tím výrazně snižují zmetkovost a zvyšují kvalitu produktu. Existují vyrovnávače s otočným stolcem, s naváděcím válečkem a s posuvným pohonem. Na základě snímaného materiálu jsou k dispozici ultrazvukové nebo optické senzory. Pohon vyrovnávače uskutečňuje stejnosměrný bezštětinový posuvný pohon.

Dodáváme systémy se šířkou od 160 do 3000 mm, s vyrovnáváním až ±75 mm. Součástí dodávky je přenosný nebo fixní ovládací panel, na který můžete do série zapojit až 10 systémů.

Kontaktujte specialistu

Adrian Olah

Obchodní manažer pro Českou republiku

Štefan Balázs

Obchodní manažer pro Slovensko

Nebo nám na sebe zanechte kontakt

Rychlý kontakt