Ďěkujeme našim zákazníků za návštěvu na veletrhu v Kyjěvě