Náš tím sa rozhodol rozšíriť svoje pole pôsobnosti a dal sa na písanie! Pravidelné príspevky odteraz môžete sledovať a komentovať na https://golpretech.wordpress.com/

Hneď prvý príspevok si vzal samozrejme na starosť Štefan Golis. Obzerá sa v ňom za minulým rokom a príležitosťami i výzvami, ktoré nám v podnikaní priniesol. Prajeme inšpiratívne čítanie!