1.11.2017

Hlavní zákazník firmy si dodává vlastní materiál, který je následně potlačen a expedován na další zpracování. Postupem doby se dodávaný materiál technologicky měnil, což znamenalo komplikace s udržením dráhy materiálu a tvarem výsledné role. Tyto komplikace dělaly následně problémy při dalším zpracování a častokrát byly dodávané role reklamovány a vráceny.

Stav původního návinu
K1600_4

Ve firmě se proto rozhodli před návin nainstalovat zařízení na rovnání okrajů od společnosti RE. Zařízení funguje jako otočný rám s posuvným pohonem, dvojicí převáděcích válečků a senzorem pro snímání polohy okraje. V tomto případě ultrazvukový senzor (pro průhlednou fólii) proporcionálně snímá okraj materiálu a pomocí natáčení rámu vždy dorovnává materiál na žádanou pozici.

Instalace proběhla po konzultaci technika firmy Golpretech a návrhu umístění. V tomto případě se změnila pozice jednoho vodícího válečku, aby byla zaručena 90° vstupní a výstupní dráha materiálu ze zařízení.

WG703_renderingWG2000
K1600_3


Ultrazvukový senzor je nainstalován na čtvercové hliníkové konzole, která umožňuje jeho posunutí v případě, že se změní šířka zpracovávaného materiálu. Pro jiné materiály jsou k dispozici také infračervené senzory a senzory na principu kamery, které dokážou snímat kontrast nebo sledovat předtištěnou čáru.

SensoryOpticky_senzor-TL.01

Pomocí nainstalovaného zařízení se podařilo výrazně zlepšit kvalitu navíjené role. Jako test byla na odzkoušení převinutá předtím navinutá role. Na obrázku můžete vidět roli, která byla navinuta bez použití systému. Tuto roli jsme umístili ještě jednou na odvin a navinuli pomocí zařízení na rovnání okrajů. Níže můžete vidět výsledek.

Finální podoba role na navíjení: