Systémy na rovnanie okrajov

Systémy na vyrovnávanie okrajov zaistia, aby išiel do procesu pás materiálu vždy správne zarovnaný, alebo aby bola rola navinutá rola vždy s rovným okrajom. Tým výrazne znižujú nepodarkovosť a zvyšujú kvalitu produktu. Existujú vyrovnávače s otočným stolcom, s navádzacím valčekom a s posuvným pohonom. Na základe snímaného materiálu sú k dispozícii ultrazvukové alebo optické senzory. Pohon vyrovnávača uskutočňuje jednosmerný bezštetinový posuvný pohon.

Dodávame systémy so šírkou od 160 do 3000 mm, s vyrovnávaním až ± 75 mm.

Súčasťou dodávky je prenosný alebo fixná ovládací panel, na ktorý môžete do série zapojiť až 10 systémov.