Systémy na rovnání okrajů

Systémy na vyrovnávání okrajů zajistí, aby do procesu šel pás materiálu vždy správně zarovnán, nebo aby byla role navinuta s rovným okrajem. Tím výrazně snižují zmetkovost a zvyšují kvalitu produktu. Existují vyrovnávače s otočným stolcem, s naváděcím válečkem a s posuvným pohonem. Na základě snímaného materiálu jsou k dispozici ultrazvukové nebo optické senzory. Pohon vyrovnávače uskutečňuje stejnosměrný bezštětinový posuvný pohon.

Dodáváme systémy se šířkou od 160 do 3000 mm, s vyrovnáváním až ±75 mm.

Součástí dodávky je přenosný nebo fixní ovládací panel, na který můžete do série zapojit až 10 systémů.