Systémy na reguláciu ťahu

Systémy na reguláciu ťahu bežiaceho pásu materiálu pomáhajú udržať predpísaný ťah počas celého prevíjacieho procesu, znižujú počet pretrhnutí materiálu, nepodarkovosti a minimalizujú straty vo výrobe. Pri systémoch s reguláciou v otvorenej slučke sa jedná o ultrazvukový senzor, ktorý sníma priemer odvíjanie role a na jeho základe riadi odvíjaciu brzdu. Pri systémoch s reguláciou v uzavretej slučke snímajú tenzometre nepretržite ťah v bežiacom materiále a prevádzajú ho na analógový signál. Tento signál je spracovávaný riadiacou jednotkou spolu s inými signálmi a vyhodnotený PID regulátorom. Na výstupe môže byť signál pre odvíjaciu brzdu, NIP stanicu, alebo pre navíjací motor.