Systémy na regulaci tahu

Systémy na regulaci tahu běžícího materiálu pomáhají udržet předepsaný tah během celého převíjecího procesu, snižují počet přetržení materiálu, zmetkovost a minimalizují ztráty ve výrobě. U systémů s regulací v otevřené smyčce se jedná o ultrazvukový senzor, který snímá průměr odvíjení role a na jeho základě řídí odvíjecí brzdu. U systémů s regulací v uzavřené smyčce snímají tenzometry nepřetržitě tah v běžícím materiálu a převádějí ho na analogový signál. Tento signál je zpracováván řídící jednotkou spolu s jinými signály a vyhodnocen PID regulátorem. Na výstupu může být signál pro odvíjecí brzdu, potahovací NIP stanici, nebo pro navíjecí motor.