Pneumtaciké upínacie hriadele

Pneumatické upínacie hriadele sa používajú pre navíjanie a odvíjanie rolí materiálov na mnohých miestach v spracovateľskom priemysle. Hriadeľ zväčší nafúknutím svoj priemer, a tak dokonale upne dutinku za vnútorný priemer. Pomocou hriadeľou dokážete následne prenášať krútiaci moment na roľu - brzdiť pri odvíjaní alebo poháňať pri navíjaní. Upínacie hriadele sú veľmi často používaným štandardom v papierenskom priemysle, pri vyfukovaní plastovej fólie, pri výrobe rohoží zo sklených vlákien, netkaných textílií, flexibilných obalov, v tlačiarenskom, oblasti obalov a ďalším priemyslom.