Aplikace tavných lepidel

S více než 2000 celosvětově instalovanými stroji od roku 1994 je HIP-MITSU jedním z nejvýznamnějších výrobců taviček a systémů pro aplikaci tavných lepidel. 

BEZKONTAKTNÍ NANÁŠENÍ

Bezkontakt

Automatické bezkontaktní trysky HIP-Mitsu jsou navrženy pro jednoduché a středně náročné aplikace s nízkou a střední viskozitou tavného lepidla.

Precizní aplikace bez nežádoucího úniku lepidla je zaručena při jakýchkoliv pracovních podmínkách a velkých rychlostech.

Trysky aplikace

KONTAKTNÍ NANÁŠENÍ

KontaktHIP-Mitsu je již mnoho let jedním z nejkvalifikovanějších dodavatelů nanášecího a laminačního příslušenství. Nanášecí hlavy se používají při aplikacích tavných lepidel, s UV, PUR a termoplastických polymerů. Hlavní výhodou nanášecích hlav je vysoká přesnost aplikovaného lepidla v šířce až do 4000 mm.

Kontakt aplikacieTAVIČKY A VYHŘÍVANÁ HADICE

tavicka

Na základě velikosti aplikace umíme navrhnout správný objem potřebné tavičky. Vyhřívané hadice zajišťují stálou teplotu lepidla od tavičky až po aplikaci.

V nabídce jsou tavičky s objemem od 9 litrů do 130 litrů a tavící objem od 2,5 kg / hodinu do 80 kg / hodinu.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba parket, matrací, knih, filtrů, bot, etiket, pásek, obálek, operačních roušek a plášťů, náplastí, laminovaných textilií, automobilových interiérů, izolací, solárních panelů, okenních profilů, skelných vláken, pěnových materiálů, krabic, plen, vložek, umělých trávníků, koberců a dalších produktů.

ÚDRŽBA STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ

Jako službu nabízíme údržbu a rekonstrukci starých aplikačních systémů i konkurenčních dodavatelů. Údržba spočívá v kompletním očištění tavičky, hadic a nanášecí hlavy nebo trysek a výměna opotřebovaných dílů.

HIP-MITSU TESTOVACÍ CENTRUM

V našem testovacím středisku umíme navrhnout a otestovat typ vhodného tavného lepidla nebo vyrobit pro Vás vzorky, které můžete předvést Vašim zákazníkům.competence

Fotografie