Manuální řezačka

Manuální bezprachová řezačka dutinek je navržena pro řezání papírových dutinek v aplikacích, které vyžadují přesný, rovný a čistý řez.

Do řezačky dutinek nasuneme papírové dutinky s vnitřním průměrem od 25 po 152 mm a délky až 2000 mm (u standardního modelu). Posuvným měřidlem nastavíme délku, kterou chceme řezat. Měřidlo funguje jako doraz při posouvání. Dutinka se roztočí pomocí dvou tažných válců pod místem řezu. Ostrý nůž se pomocí ramena přitlačí k dutince a přeřeže ji bez vzniku jakéhokoliv prachu. Na jedné řezačce je možné pomocí adaptéru řezat více průměrů.

Řezačka má bezpečnostní certifikát.

 

 

Maximální délka mateřské dutinky = 2000 mm (více na poptání)

Vnitřní průměr dutinky = 25-152 mm

Max. tloušťka stěny = 12 mm (více po odzkoušení)

Min. délka řezu = záleží na kvalitě dutinky

Rozměry = 2200 x 550 x 1400 mm

 

 

Fotografie