Systém expando

Řezací systém EXPANDO je systém se spodními noži nainstalovanými na jedné nafukovací hřídeli. Jedná se o ekonomicky příznivý systém, který umožňuje řezat úzké proužky materiálu. Řezací systém umožňuje společné polohování horních a spodních nožů, což zaručuje vždy stejný úhel řezu, vždy stejný přesah horního nože oproti spodnímu a konstantní přítlak horního nože ke spodnímu.

Adrian Olah

Obchodní zástupce ČR

Tel: +420 725 524 005 E-mail: adrian.olah@golpretech.cz

MAX. ŠÍŘKA ŘEZU = 5000 mm

MAX. RYCHLOST = 1500 m/min

SYSTÉM POLOHOVÁNÍ = Manuální, vizuální a automatický
Úspěšné instalace

Fotografie