Tenzometry

Přesné rozpoznání napětí materiálu je prvním krokem k dosažení dokonalého napětí tkaniny. Naše široká řada snímačů zatížení s tenzometrickou technologií zaručuje přesnost a spolehlivost pro všechny druhy aplikací.

Kromě přírubových, hřídelových a základních snímačů nabízíme i snímací válečky, konzolové, kompresní a tahové snímače. Jsou k dispozici pro zatížení od 50 N do 30000 N.

Adrian Olah

Obchodní zástupce ČR

Tel: +420 725 524 005 E-mail: adrian.olah@golpretech.cz

a

TENZOMETRY CF

Nejrozšířenější a nejčastěji používaná zařízení v zpracovatelském průmyslu jsou k dispozici v řadě modelů pro zatížení v rozmezí od 50 do 25000 N. Výstup tenzometrů je k dispozici jako napětí v mV nebo proud 4 - 20 mA. CF představuje nejrychlejší a nejlevnější systém pro měření a kontrolu tahu materiálů.

TENZOMETRY CK

Kompaktní, všestranné a spolehlivé. Tyto snímače tahu se používají pro aplikaci s průchozí hřídelí.

CK tenzometry s průchozí hřídelí jsou k dispozici se zatížením od 250 do 30000 N a ve speciálních provedeních pro použití v prostředí s vysokou vlhkostí nebo vakuem.

TENZOMETRY CB

Patkové tenzometry CB jsou ideálním řešením pro detekci tahu materiálu, protože mohou měřit bez vlivu dalších sil, jako je hmotnost vodícího válce, podpěry apod.

Struktura tenzometrů CB umožňuje vyloučit taru mechanicky. Tenzometry navíc nabízejí vysokou odolnost proti vibracím a přetížení.

CB tenzometry se obvykle používají na papírenských strojích, super kalandrovacích a válcovacích strojích, ale také v závodech, ve kterých musí být materiál zpracováván s extrémní pozorností.

CPF SNÍMACÍ VÁLEC

Robustný, přesný, snadno použitelný a kalibrovaný snímací válec CPF umožňuje přesnou detekci tahu tkaniny, protože váha válce a poloha materiálu neovlivňují odečet. Válec je upevněn pouze z jedné strany.

CPF je k dispozici s displejem na přední straně válce, pro snadnou kalibraci a ovládání snímače a ve verzi bez integrovaného zesilovače a displeje. Díky speciálnímu designu může snímač CPF odolávat přetížení až 10násobku maximálního zatížení a je stabilní vůči změnám teploty, tlaku a vlhkosti.

Je k dispozici s rozsahem délky válce od 250mm do 600mm a s integrovaným zesilovačem nebo bez něj.


Přílohy

load-cells-IE1806.pdf

Fotografie