Ultrazvuková myčka rastrových válců

Pro efektivní a šetrné čištění rastrových válců nabízíme jako součást servisu ultrazvukovou myčku, individuálně navrženou pro specifické potřeby údržby tohoto produktu. Čistící proces v této myčce je krátký a zároveň šetrný a přispívá tak k prodloužení životnosti válců. Perfektně vyčištěné válce jsou připraveny k použití již po 15 - 30 minutách.

Ultrazvuková myčka válců je vhodná pro mytí vodních a UV barev. Myčka má schopnost kontrolovat jak teplotu, tak dobu mytí. K větší efektivitě navíc přispívá funkce odsávání plynů.

Jako součást vybavení myčky nabízíme i příslušnou mycí chemii.

Adrian Olah

Obchodní zástupce ČR

Tel: +420 725 524 005 E-mail: adrian.olah@golpretech.cz

Fotografie