InkSave

InkSave vám pomůže při tisku ušetřit až 80% použitého inkoustu a snížit spotřebu vody o téměř 50%.

InkSave používá inovativní systém, kombinující vodní trysky, integrovanou pumpu a ventily pro zpětné využití inkoustu - bez jeho naředění - před každým vymýváním. To pomáhá redukovat jeho plýtvání a zlepšuje kvalitu zpětně získaného inkoustu. InkSave zanechává méně inkoustu v komoře a tím spotřebuje méně vody pro její čištění.

InkSave je speciálně navržen tak, aby celý oběh po umytí zůstal sušší, což pomáhá zachovat pigmentaci a viskozitu inkoustu. To zaručuje perfektní výstupní kvalitu už od prvního produktu. Není tedy potřeba měnit množství pigmentu, měnit nastavení rastrového válce nebo upravovat kvalitu inkoustu tak, abyste znovu dosáhli „standardních“ hladin pigmentu. Tím se minimalizují nákladné prostoje a optimalizuje se celková produktivita.

Pro více informací kontaktujte prosím našeho obchodního zástupce:

Adrian Olah

Obchodní zástupce ČR

Tel: +420 725 524 005 E-mail: adrian.olah@golpretech.cz

Fotografie