Odsávacie systémy

Díky spolupráci s firmou Air Project s.r.l. jsme schopni návrhu, výroby a montáže systémů na odsávání odřezků a prachu a instalace průmyslových filtračních systémů pro různá průmyslová odvětví. Tento sortiment využijí především výrobci papíru a jeho produktů, výrobci strojů na výrobu vlnité lepenky a dalších obalů, dále tiskárny, knihařské dílny, ale i zpracovatelé hliníkových plechů.

Systémy slouží k odsávání odřezků různých materiálů, ale také k odsávání svařovacího kouře, olejové mlhoviny, prachu a zplodin tepelného dělení.

Fotografie