Odsávací systémy

Díky spolupráci s firmou Air Project s.r.l. jsme schopni návrhu, výroby a montáže systémů na odsávání odřezků, odpadů a prachu a instalace průmyslových filtračních systémů pro různá průmyslová odvětví. Tento sortiment využijí především výrobci papíru a jeho produktů, výrobci strojů na výrobu vlnité lepenky a dalších obalů, dále tiskárny, knihařské dílny, ale i zpracovatelé fólií a netkaných textílií.


Adrian Olah

Obchodní zástupce ČR

Tel: +420 725 524 005 E-mail: adrian.olah@golpretech.cz

Fotografie